Ապրանքի նկարագրություն

Ակտերի հաշվառման մատյան, 50թ.