Ապրանքի նկարագրություն

Արագակար մետաղե ամրակով, թղթե, A4