Ապրանքի նկարագրություն

Գրասենյակային գրքույկ Fis A4 4Qr, 192էջ