Ապրանքի նկարագրություն

Գրատախտակ մագնիսամարկերային, ֆլիպչարտ թղթի, 70х100սմ