Ապրանքի նկարագրություն

Կազմարարական պարույր 120 էջի համար, 18մմ