Ապրանքի նկարագրություն

Կազմարարական պարույր 220 էջի համար, 28մմ