Ապրանքի նկարագրություն

Կազմարարական պարույր 230 էջի համար, 32մմ