Ապրանքի նկարագրություն

Կազմարարական պարույր 270 էջի համար, 45մմ