Ապրանքի նկարագրություն

Կազմարարական պարույր 300 էջի համար, 51մմ