Ապրանքի նկարագրություն

Թղթապանակ կոճգամով My Clear Bag, A4 ֆորմատի,