Ապրանքի նկարագրություն

Այցեքարտարան, 72 այցեքարտի համար, երեք բաժին, մետաղյա անկյունակներովCosmic