Showing all 5 results

Ապրանքացանկ

Պոլիէթիլ. ֆայլ A4, 30 միկրոն, 100 հատ 12801

750 դր․
Զամբյուղ

Պոլիէթիլ. ֆայլ A4, 50 միկրոն, 100 հատ 12805

870 դր․
Զամբյուղ

Պոլիէթիլ. ֆայլ A4, 40 միկրոն, 100 հատ 12802

940 դր․
Զամբյուղ

Պոլիէթիլ. ֆայլ A4, 50 միկրոն, 100 հատ 12803

1,050 դր․
Զամբյուղ

Պոլիէթիլ. ֆայլ A4, 70 միկրոն, 100 հատ 12804

1,450 դր․
Զամբյուղ