Showing all 6 results

Ապրանքացանկ

Օրատետր Moleskine A5 BLEND COLLECTION HERRINGBONE WEAVE, 13×21, 240թ․,տողանի,180°բացվող, ամուր կազմ, էլաստիկ էջեր, սև

13,000 դր․
Զամբյուղ

Օրատետր Moleskine A5 chair, 3 հատ, 13×21, 80թ․,տողանի-փափուկ կազմ, սև

7,000 դր․
Զամբյուղ

Օրատետր Moleskine A5 classic, 13×21, տողանի, էլաստիկ էջեր, մոխրագույն

11,100 դր․
Զամբյուղ

Օրատետր Moleskine A5 classic, 13×21, 400թ․, տողանի, փափուկ կազմ, էլաստիկ էջեր, սև

11,100 դր․
Զամբյուղ

Օրատետր Moleskine A6 chair, 3 հատ, 90×140, 32թ․, տողանի, փափուկ կազմ, սև

4,000 դր․
Զամբյուղ

Օրատետր Moleskine A6 classic, 9×14, 192թ․, տողանի,կոշտ կազմ, էլաստիկ էջեր, սև

8,800 դր․
Զամբյուղ